در حدیثی زیبا از حضرت علی (ع)؛

اخلاق كارگزاران اقتصادی در حکومت اسلامی چگونه باید باشد؟

آن را برای کسی می نوشت که به گرفتن زکاتش می فرستاد. جمله هایی از آن را در این جا می آوریم تا همگان بدانند که علی (ع) ستون حق را بر پای می داشت و نشانه های عدالت را در کارهای خرد و کلان و کلی و جزئی آشکار می نمود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads