رضایی: جمع 400نفری کارشناسان دانشگاهی و اجرایی تصمیم بگیرند، چه کسی کاندیدا شود

خوبان خبر: نامزد احتمالی ریاست جمهوری گفت: درهیچ ائتلافی حضورندارم. من پیشنهاد دادم اگر قرار است ائتلافی صورت گیرد، یک جمع 400نفری از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی کشور در مورد اینکه چه کسی کاندید شود نظر بدهند و بقیه کاندیداها در تیم او حضور یابند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads