در آموزشگاه 13 آبان برگزار شد؛

مراسم اختتامیه طرح هجرت 3

مراسم اختتامیه طرح هجرت 3 آموزشگاه 13 آبان، عصر روز چهارشنبه برگزار شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads