مسجدجامعی در رشت؛

شهید انصاری دومین فتوای جهان اهل سنت را در حوزه معارف شیعی دریافت کرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهید انصاری از شیوه گفتگو و توانا بودن در امر برقراری ارتباط مدد گرفت و توانست دومین فتوای مهم را در جهان اهل سنت برای حوزه معارف شیعه از مفتی بزرگ سودان دریافت کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads