با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

رئیس دانشگاه گیلان معرفی شد

احمد رضی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، با تصویب و رأی اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه گیلان انتخاب شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads