وقتی سید احمد‌خاتمی از حرف ظریف لذت برد

جناب دکتر ظریف در دیدار با جامعه مدرسین مطلبی را عنوان کردند که من از آن لذت بردم. ایشان گفتند که اعضای این هیأت وقتی برای مذاکره سوار هواپیما شدند در موبایل‌هایشان مفاتیح داشتند و دعا می‌خواندند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads