انتقام از سردار با تهمت "فسادمالی؛

رسانه های معاند بی سوژه شدند/ تهمت فسادمالی به رئیس سابق نیروی انتظامی!

در شرایطی که نیروی انتظامی در زمان فرماندهی سردار احمدی مقدم در رشد و ارتقای سلامت اخلاقی در جامعه خارچشم دشمنان معاند شده بود؛ رسانه های معاند نظام سعی در انتقام از سردار دارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads