رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

سازمان ملل یکی از ادارات آمریکا نیست | از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید

رئیس جمهور کشورمان، ایران را نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری خواند و خطاب به سران کشورهای جهان تاکید کرد: جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح، آرمان شماست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads