احمدرضا درویش در جمع خبرنگاران:

در خصوص نمایش چهره حضرت عباس(ع) به مراجع مراجعه کردیم/ در نشان دادن نحوه شهادت حضرت علی اصغر اشتباه کردم

کارگردان فیلم رستاخیز گفت: در بحث تشبه بارها نظر متخصصین این حوزه که مراجع هستند مورد نظر قرار گرفت و نمایندگان برخی از مراجع بارها فیلم را دیدند. در این فیلم سینمایی با این حجم اشتباهات نیز وجود دارد قبول دارم در بخشی اشتباه شد اما اصلاح نیز صورت گرفت و باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads