پول زور! از سیاست تا ورزش؛

این متهمان مدعی

باری به گمان من دولت بعدی در این خصوص وظیفه سختی دارد و قوه قضائیه نیز در نیمه دوم سال ‎جاری، بسیار روزها و دادگاه‎های شلوغی را خواهد داشت. باید هم از باند ورشکستگان ایران و کارچاق‎کن‎های دولت و جریان انحراف که در مقام مدیر با پول مردم به امیال یک نفر خدمت کردند، نسق بکشد و هم تکلیف این افتضاحات پاک‎ترین دولت تاریخ ایران را معلوم سازد!

احسان حدادی:

دیگر برای ایران مسابقه نمی‌دهم

خوبان خبر: دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک لندن که در اولین مسابقه خود در فصل جدید با رکورد 64 متر و یک سانتی متر در دانشگاه U.V.A ویرجینیای آمریکا به ثبت رساند، می گوید که دیگر برای ایران مسابقه نخواهد داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads