مشاور روحانی کراواتی شد+تصاویر

رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد مشاوری که هنوز پروتکل‌های ابتدایی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در پوشش اسلامی – ایرانی رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع مردم ایران باشد؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads