برنامه ایران چیست؟

آغاز اجرای سناریوی B از سوی امریکا

تحولات دو هفته گذشته نشان می دهد دولت امریکا خیلی زود اجرای سناریوی B را آغاز کرده است. امریکایی ها اساسا در محاسبات خود جایی برای این فرض قائل نشده اند و از دید آنها بدترین حالتی که می تواند رخ بدهد تمدید پی در پی توافق ژنو است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads