مرگ خاموش تولید داخلی زیر چرخ واردات/

نمونه های عینی از آثار واردات بر تولید کشور

واردات بی رویه کالا نه تنها جذب سرمایه ای را به دنبال ندارد بلکه باعث خروج ارز و در نهایت صرف هزینه بسیار برای دولت می‎شود در صورتی که دولت می‎تواند با ایجاد کارخانجات از خروج ارز جلوگیری کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads