اتاق فکر اختلاف اندازی بین اصولگرایان کجاست؟

خوبان خبر: پروژه ای که از آن با عنوان «اختلاف اندازی میان اصولگرایان» نام برده می شود از زمان پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 1390 کلید خورد و ابعاد جدیدتر آن با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری در رسانه های سه جریان متحجر، انحرافی و اصلاح طلبان مشهود است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads