ابوالمشاغل‌های دولت‌تدبیروامید رابشناسید

چند شغله بودن مدیران دولتی مساله ای بود که لقب ابوالمشاغل را در دولت نهم به غلامحسین الهام اختصاص داد، اما ظاهرا در دولت تدبیر و امید حداقل هشت نفر همچون نوبخت، ترکان، نهاوندیان، اکرمی، نجفی، سماوی، آشنا و رحمانی فضلی جزو ابوالمشاغل محسوب می شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads