ابوذر برخیز!

خوبان خبر: ابوذر کجایی ببینی که اینجا نفاق , تظاهر و ریا بی داد می کند , اینجا به نام 650 شهید شهر مراسم یادبود می گیرند و دریغ از حضور مسئولین شهر , ولی برای یک شهید منتسب به نمانیده همان شهر , همه مسئولین شهر و استان ,از استاندار گرفته تا نماینده شهرهای دیگر و مسئولین استانی با کلیه امکانات استان بسیج شده و درآن مراسم شرکت می کنند تا بیست و ششمین سالگرد شهادت را به نماینده تسلیت بگویند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads