قیمت قبر درمناطق مختلف تهران/ خانه آخرت متری 500 میلیون!

خوبان خبر: این روزها برای مردن هم باید دو دوتا چهار تا کرد و پس از محاسبه هزینه‌های فوت و مراسم‌ها تصمیم گرفت ماند یا رفت؛ شاید این جمله طنز به نظر برسد، اما متاسفانه واقعیتی انکارناپذیر است و نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads