تفاوت ابلیس با شیطان

خوبان خبر: رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم گفت: ابلیس همان موجودی است که آدم را سجده نکرد، اما شیطان لازم نیست موجود خاصی باشد؛ زنی که در خیابان می‌خواهد بدحجابی را ترویج کند، ابلیس نیست، شیطان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads