۱۸ بدهکار بالای ۵۰۰ میلیارد؛

لیست میزان بدهی و بدهکاران بانکی منتشر شد +جزئیات

در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ بدهکار میلیاردی وجود دارند که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی دارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads