اثنی عشری در گفتگو با خوبان خبر:

پارک شهر؛ هدیه شهرداری به مردم فهیم خشکبیجار

شهردار خشکبیجار گفت: بهسازی پارک شهر در سال 93 از ردیف اعتبارات دولتی صورت گرفت و با حضور فرماندار رشت افتتاح شد و اکنون یکی از نقاط دیدنی خشکبیجار محسوب می شود.

بخش پایانی گفتگوی خوبان خبر با شهردار خشکبیجار؛

فرهنگ تفکیک زباله از مبدا در بین مردم خشکبیجار جا افتاده/ اتمام ساختمان آتش نشانی به 500 میلیون تومان بودجه نیاز دارد

ابراهیم اثنی عشری گفت: مردم عوارض رسمی سالیانه خود را به عنوان عوارض نوسازی نمی پردازند و تنها برای پروانه ساختمانی و نقل و انتقال املاک خود، ناچارا این هزینه را می پردازند. جالب اینجاست که در همین جا هم انتظار دارند شهرداری مساعدت – مثلا تقسیط – کند.

بخش نخست گفتگوی تفصیلی خوبان خبر با شهردار خشکبیجار/

به مدیریت شهری در ادوار گذشته کم توجهی شده/ باید خشکبیجار را از نو ساخت/ حتی یک متر مربع آسفالت سالم نداریم

ابراهیم اثنی عشری شهردار خشکبیجار از 2 بهمن 92 با رای اعضای شورای اسلامی شهر خشکبیجار به عنوان شهردار خشکبیجار منصوب شد، خبرنگار ما در گفتگویی یک ساعته با اثنی عشری، از هر دری با شهردار سخن گفت. از مشکلات شهر گرفته تا اقداماتی که شهرداری در مدت یک سال اخیر انجام داده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads