به مناسبت شهادت شمس الشموس؛

آخرین روز زندگی امام رضا (ع) از زبان اباصلت هروی

من در وسط خانه محزون و ناراحت ایستاده بودم که ناگهان دیدم جوانی بسیار زیبا پیش رویم ایستاده که شبیه ترین کس به حضرت رضا علیه السلام است. جلو رفتم و عرض کردم:«از کجا داخل شدید؟ درها که بسته بود.» فرمود:«آن کس که مرا از مدینه تا اینجا آورد، از در بسته هم وارد کرد.»

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads