آیا ناهید نماینده زنان ایرانی است؟

ذوق زدگی اپوزیسیون از اکران ناهید در “کن”+ تصاویر

«ناهید» سیاه ترین تصویر ممکن از یک زن ایرانی است که می توان نمایش داد و شاید بتوان گفت راز موفقیت این فیلم در جشنواره کن هم همین است؛ چرا که به عقیده کارشناسان این فیلم از نظر تکنیکی قوی نبوده و فیلم های بهتری میتوانست جای این فیلم را در جشنواره کن بگیرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads