به بهانه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی؛

روایتی از شهادت مظلومانه آیت اللّه دکتر بهشتی و یارانش

یاد شهیدان هفتم تیر، بس معطّر و روح بخش است. هفتاد و دو شهید خونین، هفتاد و دو ستاره خونین، هفتاد و دو نمونه «بودن»، هفتاد و دو مهاجر عاشق، جمعی بودند و شمعی داشتند. شمع این جمع، «بهشتی» مظلوم بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads