زیارت قبول باشد حاج آقا مجتبی.

جا دارد اگر عزادار شوند تمام عالَم به سبب در گذشت عالِم ربانی، نگرانی جا دارد. پیغمبراکرم فرموده باشند: موت یک قبیله آسان تر است از موت یک عالِم. حالا تهران بدون آقا مجتبی تهرانی باید نگران شد برایش.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads