چند راهکار طنز...

راهکار حفظ احترام هاشمی!

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفته است که تقصیر مسئول تشریفات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آن خانم اروپایی در دیدار با آقای هاشمی رفسنجانی از جایش بلند نشده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads