سفر گران شد ؛ ولی انگار نه انگار!

خوبان خبر: «مگس‌پرانی» کار این روزهای دفاتر خدمات مسافرتی شده، قیمت تورها آن‌قدر گران است که کمتر کسی دیگر رغبت می‌کند به سفر برود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads