آهنگ “قسم خوردیم” با صدای مصطفی احمدی

این آهنگ یک طعنه به تمام جناح های سیاسی کشور می زند و اعلام می کند که مردم ایران همان نسل جمارانی ها و چمرانی ها هستند که فرمانده ی انها رهبر عظیم الشان انقلاب است .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads