عکس/شوخی مرکل با پوتین

تصویری که با عنوان شوخی مرکل با پوتین در رسانه‌های خارجی منتشر شده است و ظاهراً تصویر دوم، تصویری ساختگی از عکس اول است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads