رئیس آموزش و پرورش خمام در جمع خیرین مطرح کرد:

با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی،ورود و مشارکت خیرین در ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش تاثیر گذار خواهد بود

رئیس آموزش و پرورش خمام گفت:با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی،ورود و مشارکت خیرین در ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش تاثیر گذار خواهد بود.

رییس اداره آموزش و پرورش منطقه خمام ؛

در مدارس باید راهکارهاي پیشگیرانه برای مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي اجرا شود

کنعانی: مصونیت‌بخشی و توانمندسازی دانش‌آموزان به همراه ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزش و مشارکت والدین و فرهنگیان زمینه محافظت و مراقبت آنها را در برابر رفتارهاي پرخطر و آسيب‌هاي اجتماعي فراهم می کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads