در دفتر کار رئیس آموزش وپرورش خشکبیجار؛

جلسه کمیته همکاری اتحادیه انجمن اسلامی با آموزش و پرورش خشکبیجار برگزار شد

جلسه کمیته هماهنگی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با حضور علیجانی ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه خشکبیجار و هاشمی نسب مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان رشت برگزار شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads