با تصویب مجلس؛

مردم حق نقدعلنی کارگزاران نظام را پیدا کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ضمن قائل شدن حق نقد علنی و غیرعلنی برای مردم نسبت به کارگزاران نظام، مصادیق معروف و منکر را نیز تعریف کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads