دستیار رییس اداره آموزش ابتدایی(دوره دوم) اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان ؛

در مدیریت استراتژیک مدیر آموزشگاه از مدیریت سنتی به مدیریت مدرسه محور تغییر روش می دهد

رییس اداره آموزش ابتدایی (دوره دوم) اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در ادامه بیانات خود به برنامه هایی همچون: انسداد بی سوادی، طرح در محضر قرآن، ساعت نماز در مدرسه اشاره نمود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads