آزمون‌ وعده‌ها !

عبور از هیجانات ایام انتخابات و ورود جامعه به بستر آرام و معمول زندگی و مواجه شدن دولت منتخب با نیازهای جاری و روزمره مردم، بهترین محک برای آزمون وعده‌ها و قول‌های انتخاباتی است.

استانداری تهران خبر داد؛

سه شنبه و چهارشنبه تهران تعطیل است

خوبان خبر: در پی بروز آلودگی هوای تهران که از مرز هشدار گذشته است استانداری تهران سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ آذر ماه را تعطیل اعلام کرد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads