آزمون‌ وعده‌ها !

عبور از هیجانات ایام انتخابات و ورود جامعه به بستر آرام و معمول زندگی و مواجه شدن دولت منتخب با نیازهای جاری و روزمره مردم، بهترین محک برای آزمون وعده‌ها و قول‌های انتخاباتی است.

استانداری تهران خبر داد؛

سه شنبه و چهارشنبه تهران تعطیل است

خوبان خبر: در پي بروز آلودگي هواي تهران که از مرز هشدار گذشته است استانداري تهران سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 آذر ماه را تعطيل اعلام کرد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads