ما خوشبخت‎ترین آدم‎‎های روی زمینیم

خوبان خبر: زمین از حجت خدا خالی نمی‎شود اما روزگاری که ما در نوجوانی گذرانده‎ایم، روزگار هم‎نشینی با بهترین بنده‎‎های خدا بود که جان بیدارشان، وقف سر و سامان دادن به زار و زندگی مردم این شهر بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads