چرا حکم مهدی هاشمی حداقلی است؟

پس از اعلام خبر جزئیات محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی، اولین سؤالی که در افکار عمومی مطرح شد، این بود که آیا حکم صادره متناسب با اتهامات موجود در پرونده مهدی هاشمی بوده یا اینکه حکمی حداقلی برای وی در نظر گرفته شده است؟!

چگونه نوروز "آقازاده جنجالی" خراب شد/

بی‌اعتبار ترین کیفر خواست 15سال حبس در پی داشت

با توجه به شواهد و اسنادی که وجود داشت حکم مهدی هاشمی اعلام شد و در این راستا قوه قضائیه با عملکرد خوب خود بار دیگر نشان داد که تعارفی با احدی نداشته و در برابر عدالت با کسی مماشات نخواهد کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads