چگونه نوروز "آقازاده جنجالی" خراب شد/

بی‌اعتبار ترین کیفر خواست 15سال حبس در پی داشت

با توجه به شواهد و اسنادی که وجود داشت حکم مهدی هاشمی اعلام شد و در این راستا قوه قضائیه با عملکرد خوب خود بار دیگر نشان داد که تعارفی با احدی نداشته و در برابر عدالت با کسی مماشات نخواهد کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads