سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات گیلان:

داوطلبان آزمون مجلس خبرگان رهبری از 15 مرداد به قم مراجعه کنند

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات گیلان گفت: داوطلبان حضور در آزمون مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم باید شخصاً یا نماینده آنها با معرفی‌نامه کتبی از 15 تا پایان مرداد ماه جاری به دبیرخانه این مجلس در قم مراجعه کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads