پس از این که دایی شکایت خود را پس گرفت؛

محمد مایلی‌کهن آزاد شد

محمد مایلی کهن بعد از گذراندن 5 روزحبس در زندان اوین، امشب آزاد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads