نقدی بر تکرار سخنان حاشیه ساز رئیس جمهور و یک نماینده؛

آیا بین منافع و آرمان‌های ملت ایران تضادی وجود دارد؟/ آقای مطهری! کاش از پدرتان قدری علم و آزاداندیشی ارث برده بودید

جناب آقای روحانی! این چه کشوری است که اصول و آرمان های خود را وارد قلب و مغز خود می کند اما معتقد به فرمان گرفتن از مغز و قلب خود نیست؟ آقای مطهری ای کاش یک دانشجوی جامعه شناسی بودید تا با مراجعه به ده ها ساعت فیلم و هزاران قطعه عکس، شعارهای صریح مردم در ۹ دی وغضب مقدس آنها از سران فتنه و حامیان پشت پرده آنها را فهم می کردید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads