زنان ایران سالی 150 دلار خرج سرخاب و سفیدآب می کنند/ آرایش غلیظ در پسا برجام

به گزارش خوبان،سرخاب، سفیدآب، سنگ پا، صابون، حنا و سرمه، در زمان های نه چندان دور، تنها وسایلی برای شیک شدن و آرایش بانوان ایرانی بود. افزایش ارتباطات میان ایران و فرنگ در عصر قاجار، به ویژه کشورهای اروپایی، اندک اندک، جلوه های تازه ای پیشروی ایرانیان قرار گرفت. متمدن و پیشرفته شدن در تجدد […]

در مشهد صورت گرفت/

ترویج بی حجابی و اخاذی به بهانه مسائل عرفانی

جلساتی اخیرا در مشهد برگزار می شود که تحت عنوان برگزاری جلسه ریشه درمانی روح و روان برخی از بانوان را مجبور می کند تا بدون چادر و با آرایش های غلیظ در این جلسات شرکت کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads