روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دولت به قول خود در متوقف کردن اسب سرکش تورم عمل کرد

رئیس جمهور بر تأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر اشاره کرد و گفت: دولت در سال گذشته به قول خود در متوقف کردن اسب سرکش تورم عمل کرد و در سال 1393 نقشه راه خود را برای ایجاد اشتغال و متوقف کردن بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیل کرده کشور ترسیم کرده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads