مقدمه چینی امریکا برای فتنه انگیزی و ایجاد نا امنی و ناآرامی در جمهوری آذربایجان

خوبان خبر: آیدین میرزا زاده، نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار تلویزیون آ تی وی در همین رابطه گقت: وانمود کردن جمهوری آذربایجان به عنوان میدان تاخت و تاز تروریست ها و کشوری که قربانی ترور شده، غیر قابل قبول و اقدامی نادرست است؛ زیرا امکان فعالیت گروه های تروریستی در این کشور وجود ندارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads