آیا ۱۵ روز دیگر پایان جهان است؟+ پاسخ‌های علمی

خوبان خبر: بر اساس فرضیاتی که بر پایه پیش‌گویی های مایا مطرح شده است روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ برابر ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۱ دنیا به پایان خواهد رسید. اما آیا واقعا ۱۵ روز دیگر جهان به پایان خواهد رسید و تمدن بشری برای همیشه نابود خواهد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads