آخرین پرواز ایران-آمریکا

پرواز انقلاب که دوازدهم بهمن سال 57 به زمین نشست کسی شاید گمان نمی کرد که پروازهای مستقیم تهران- نیویورک تا یکسال بعد از انقلاب هم ادامه داشته باشد تا آنکه آمریکا خود، جلوی این پروازها را گرفت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads