تصاویر/ آجیلی که فروش نمی رود

خوبان خبر: با توجه به افزایش قیمت انواع آجیل و نزدیکی ایام نوروز فروشندگان این محصول با کم استقبالی مردم مواجه شده اند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads