تصاویری از آتش سوزی گسترده در جنگل های زاگرس ایلام

آتش سوزی های زنجیره ای در هفته گذشته جنگل های زاگرس در استان ایلام را خاکستر کرد. این آتش سوزی ها که در مناطق ” “ارغوان”- شلم”-هانیوان”- “مل پنجو” بوقوع پیوست، بخش عظیمی از پوشش گیاهی و همچنین جانواری منطقه را از بین برد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads