فیلمی مبتذل برای عقده‌ای ها در ایران!

این فیلم در یک کلمه اثری «عقده گرایانه» است. اثری که همه انرژی خود را در تراکم و تزاحم انواع و اقسام عقده‌ها، به ظهور رسانده است. فیلمی به شدت شیک، که بناست خودش را در مسیر جلوه گری ساختمان‌های مجلل و بازیگران خوش لباس و ماشین‌های اشرافی، ارضا کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads