آیا مشاور رئیس جمهور، راه رزم‌آرا را می‌پیماید؟

ترکان: ما بجز آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی برتری نداریم!

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران اخیرا در سخنانی تعجب برانگیز که یادآور جملات روشنفکران دوره طاغوت است اظهار داشت: بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads