خوبان خبر گزارش می دهد:

بازار تبلیغات انتخابات شورای شهر خمام ، خشکبیجار ، لشت نشا

این در حالی است که در برخی از مناطق شهری شاهد گله‌مندی مردم و عابرین از رعایت نکردن حقوق شهروندی و چسباندن عکس نامزدهای انتخاباتی در کوچه و بازار شهر و درب مغازه ران و دیوارهای خانه خودشان هستند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور در خشکبیجار مطرح کرد:

۲ هزار میلیارد تومان وام برای رونق کسب و کار خانگی در قالب طرح روستای بدون بیکار پرداخت می شود

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت : ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی امسال برای ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در قالب طرح روستای بدون بیکار به روستاییان پرداخت می شود.

telegram khoobankhabar

ایران سرور