رئیس مجمع عالی بسیج گیلان در خمام:

چارچوب حرکت انقلاب اسلامی اطاعت از خدا و خدمت به مردم ایران بوده است | گیلان تجربه رویارویی با بحران برف راداشت نباید به مشکل برمیخوردیم

نظر علی علیزاده شاخصه اصلی نظام جمهوری اسلامی را اطاعت از خدا و خدمت برای خلق خدا عنوان کرد و تاکید کرد: چارچوب حرکت انقلاب اسلامی اطاعت از خدا و خدمت به مردم ایران بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

ads adv ads ads

ads ads ads
ایران سرور